Τα νέα μας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ               ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου διοργανώθηκε δραστηριότητα χειροτεχνίας κοσμημάτων με ομάδα 18 Αραβόφωνων γυναικών, που συμμετέχουν στα προγράμματα του Πολυδύναμου Κέντρου Ε.Ε.Σ.

Η δραστηριότητα, στα πλαίσια ενίσχυσης της έννοιας της «κοινωνικής ένταξης» υποστηρίχθηκε από το επαγγελματικό προσωπικό των Κοινωνικών Λειτουργών και της Αραβόφωνης διερμηνέα που στελεχώνει την Τηλεφωνική Γραμμή του Κέντρου.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν, είχαν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά, αλλά και να μοιραστούν απόψεις που αφορούν πολιτισμικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες. Από την πλευρά του προσωπικού, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, ήθη, έθιμα αλλά και παραδοσιακά στοιχεία που αφορούν σε κοσμήματα κατά τον γάμο αλλά και το χαρακτηριστικό στεφάνι ελιάς των Ολυμπιακών Αγώνων, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα συζήτησης.

CRAFT ACTIVITY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROMOTION OF                         REFUGEES SOCIAL INTEGRATION PROCEDURE.

On Wednesday 11 October, a jewelery crafting activity was organized with a group of 18 Arab-women women participating in the Multi-Functional Center’s programs.

The activity, supported by the concept of «social integration», was supported by the staff of the Social Workers and the Arabic-speaking interpreter who manages the Hotline of MFC.

The women had the opportunity to work creatively, but also to share personal aspects about cultural things and peculiarities. Issues related to Greek society were discussed from the staff side. In particular, customs and traditional items related to jewelery at the wedding and the characteristic olive wreath of the Olympic Games, were the main topics of discussion.                 σ13123

 

                                          ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων πραγματοποίησε το πρώτο εργαστήριο ομορφιάς στον κοινωνικό χώρο, το οποίο οργανώθηκε από έναν από τους διερμηνείς της τηλεφωνικής γραμμής. Στο εργαστήριο συμμετείχαν έντεκα γυναίκες που μιλούσαν αραβικά και δέκα παιδιά που διασκέδαζαν ,υπό επίβλεψη ,σε έναν ασφαλή χώρο.

                                           BEAUTY WORKSHOP.

On Tuesday 8th August 2017, the MFC held its first beauty workshop in the social space run by one of our Hotline Interpreters. The workshop was attended by eleven  Arabic speaking women along with ten children who were supervised within the child-friendly space.              σ12

     

                                      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.

Ημέρα Αραβικών 19/7/2017, Ημέρα Φαρσί  26/7/2017- Ημέρα Αφρικανών 3/8/2017.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης προσφύγων πραγματοποίησε τρεις εκδηλώσεις εθνικών ημερών , Ημέρα Αραβικών (19 Ιουλίου), Ημέρα Φαρσί (26 Ιουλίου) και Ημέρα Αφρικανών (3 Αυγούστου), για τον πληθυσμό των εξυπηρετούμενων του MFC και των αντίστοιχων ομιλητών. Αυτά τα δύο ωριαία γεγονότα, που οργανώθηκαν από τους διερμηνείς της τηλεφωνικής γραμμής, ήταν μια ευκαιρία να εξηγήσουν όχι μόνο τον ρόλο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το MFC, αλλά και να δράσουν ως ανοιχτός χώρος για ανατροφοδότηση όπου οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποιες υπηρεσίες ή δραστηριότητες θα ήθελαν να δουν. Τα παιδιά έπαιζαν σε έναν ασφαλή χώρο με παιχνίδια, ενώ οι γονείς τους παρακολούθησαν την εκδήλωση. Αυτά τα γεγονότα στέφθηκαν με επιτυχία, με μεγάλη προσέλευση, παραπομπές και ανταλλαγή απόψεων και σχολίων.

                                            ETHNIC DAY EVENTS.

Arabic Day 19/7/2017-Farsee Day 26/7/2017-African Day 3/8/2017.

The MFC held three Ethnic day Events, for Arabic (19th of July) , Farsi(26th of July)  and African(3rd of August)  population of the MFC beneficiaries and the respectively language speakers. These two-hour events, organized by the Hotline interpreters were an opportunity to explain not only the role and services provided by the MFC but also as an open space for feedback where attendee was asked what services or activities they would like to see offered.  Children played in the child-friendly space while their parents attended the event. These events proved to be a success with a large turnout, referrals made and ideas and feedback shared.

IMG_0967ssss

 

                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει μεταφερθεί σε νέο οίκημα στην οδό Καποδιστρίου 2 στην περιοχή των Εξαρχείων από την 1η Απριλίου 2017. Κύριο έργο του κέντρου αποτελεί η παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να ενσωματωθεί ομαλά στην ελληνική πραγματικότητα. Οι δράσεις του προγράμματος υποστηρίζονται από το Δανέζικο Ερυθρό Σταυρό ως εταίρο της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία ΕΣ/ΕΗ με χρηματοδότηση του DG ECHO/European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation του ECHO.

            

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων συνεχίζει τη μακρά παράδοση αλληλεγγύης και ανθρωπισμού του Ερυθρού Σταυρού και προσφέρει μαθήματα ελληνικών και αγγλικών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο συνανθρώπους μας. Η διδασκαλία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα έξοδα των εκπαιδευτικών εκδρομών είναι δωρεάν για τους ωφελούμενους. Στοχεύοντας στην βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας των μαθητών μας δημιουργήσαμε έναν καινούριο, φιλόξενο χώρο όπου οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν και να βοηθηθούν σε πολλαπλά επίπεδα αξιοποιώντας τις δεξιότητες τους.

Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των προσφύγων έτσι ώστε να υπάρχει αίσθηση άμεσης βελτίωσης της επικοινωνίας τους στο καινούριο περιβάλλον. Χρήσιμο λεξιλόγιο, διάλογοι της καθημερινότητας και βασικοί γραμματικοί κανόνες διδάσκονται στα τμήματα αρχαρίων. Στα τμήματα προχωρημένων εμβαθύνουμε στη γλώσσα και οι απαιτήσεις του μαθήματος είναι ανάλογες. Πολιτιστικές δραστηριότητες (εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία) θα ενισχύσουν την επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό και την ιστορία.

Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία το προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων στηρίζει τις πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα μιας τόσο ευαίσθητης ομάδας όπως είναι οι πρόσφυγες προχωράμε θέτοντας ως στόχο την ομαλή ένταξη τους στην ελληνική πραγματικότητα.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣXΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων Ε.Ε.Σ γίνονται μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά οικογενειών προσφύγων που φοιτούν στο Ελληνικό Σχολείο ( Δημοτικό , Γυμνάσιο , Λύκειο ).

Τα παιδιά που συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν ως προς τι φυσιολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα μαθήματα, δεδομένου ότι παράλληλα με τη μαθησιακή διαδικασία προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αφομοίωση της Ελληνικής γλώσσας.

Παιδιά που διψάν για μάθηση βρίσκουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, ενθαρρύνονται και αισθάνονται ασφάλεια ως προς την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σχολείου και τελικά αποφεύγεται η διακοπή της φοίτησης με όσα κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την ψυχοκοινωνική πορεία τους μακροπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα οι γονείς ανακουφίζονται ως προς τα παραπάνω, τα οποία δεν έχουν ούτε τις γνώσεις ούτε την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν.

Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν χάρη στην ενεργό συμμετοχή και φροντίδα των επτά εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. οι οποίοι εμπλέκονται στην εν λόγω δραστηριότητα και που αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Από την πλευρά μας σαν Ε.Ε.Σ αισθανόμαστε την ικανοποίηση και την ευθύνη του να συμβάλουμε στην αξιοποίηση και τροφοδότηση των δυνατοτήτων των παιδιών ώστε να αναδεικνύουν τις  καλύτερες πλευρές και ικανότητές τους γιατί όταν προφέρουν αυτές στην κοινωνία ενσωμάτωσης, δηλαδή την κοινωνία μας, κερδίζουμε όλοι.

Ευχόμαστε τόσο σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους όσο και στην ομάδα εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. που προσφέρει αυτό το τόσο σημαντικό έργο να έχουν πάντα την ίδια όρεξη, μεράκι, διάθεση και δέσμευση για την υπέρβαση των δυσκολιών και την υπεράσπιση της προσπάθειας για το καλό !

DSCF0250

DSCF0248

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για την ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας  Κέντρου μας.

Μέσα από τις νότες των Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών τα παιδιά τραγούδησαν, χόρεψαν και ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους τη γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήταν αυτή της έλευσης του Άγιο Βασίλη που τους έφερε τα δωράκια τους. Στα παιδικά μάτια ο ενθουσιασμός και η χαρά ήταν απερίγραπτα και τα παιδιά κυριολεκτικά δεν ξεκόλλαγαν με τίποτα από τον Άγιο Βασίλη….βγάζοντας φωτογραφίες στην αγκαλιά του ξανά και ξανά.

Οι αναμνηστικές φωτογραφίες και χειροτεχνίες που είχαν φτιάξει στην περίοδο πριν τα Χριστούγεννα γέμισαν το χώρο με ομορφιά και χρώματα και έγιναν μέρος της χαράς που φώτιζε τα παιδικά πρόσωπα.

Τέλος, από τη γιορτή δεν έλειψαν κάποια γιορτινά εδέσματα και γλυκά που έβαλαν ακόμα περισσότερη ¨ γεύση ¨ στη γιορτινή ατμόσφαιρα  για τους γονείς και τα παιδιά….

Πολλές ευχές για αντίστοιχες χαρούμενες στιγμές σε όλη τη νέα χρονιά !

DSCF0110DSCF0161

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΟΤΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Δεδομένου ότι στόχος του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων Ε.Ε.Σ είναι η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων στην διαδικασία της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, ο στολισμός του δέντρου έγινε από τις μητέρες και τα παιδιά.

Οι μητέρες έγιναν μια πολύ όμορφη παρέα και μέσα από μοίρασμα και τη συνεργασία έκαναν το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μια   ξεχωριστή διαπολιτισμική εμπειρία.

Επιπλέον συμμετείχαν στη δημιουργία τρισδιάστατης Χριστουγεννιάτικης κάρτας με έλατο.

Μαμάδες και παιδιά έγιναν ένα και είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν αμοιβαία αυτή την  εμπειρία που έγινε μία γιορτή πριν από τις γιορτές.

Ευχή μας να ζήσουν πολλές αντίστοιχες δυνατότητες στη ζωή τους και δέσμευσή μας να τους δίνουμε ανάλογες δυνατότητες μέσα από τις δραστηριότητες του Πολυδύναμου.

 

DSCF0065DSCF0071

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου όπως πάντα, υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα ετοιμάζοντας Χριστουγεννιάτικες Κάρτες και αναμνηστικές φωτογραφίες με τη βοήθεια της συντονίστριας της ομάδας Κατερίνας  Λυμπεροπούλου και της εθελόντριας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ κας Λίνας Παγανοπούλου.

Χρώματα κέφι και δημιουργικότητα γέμισαν το χώρο τις ημέρες που οι μικροί καλλιτέχνες ξεδίπλωναν το ταλέντο τους στις χειροτεχνίες.

Οι όμορφες κάρτες με απόλυτα Χριστουγεννιάτικο πνεύμα και έμπνευση αποτέλεσαν τον καλύτερο τρόπο να δώσουν τις ευχές τους τα παιδιά της ομάδας.

Τα αστεράκια που πλαισιώνουν τη φωτογραφία του κάθε παιδιού αποτέλεσαν μια  πολύ ιδιαίτερη αναμνηστική κορνίζα για τα μικρά μας ¨ αστεράκια ¨ που λάμπουν κάθε μέρα στο           Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

Πολλές ευχαριστίες αξίζουν στην εθελόντρια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ κα Λίνας Παγανοπούλου για την πολύτιμη βοήθεια της !

Πολλές ευχές και στα παιδιά της ομάδας να είναι πάντα τόσο ζωντανά και δημιουργικά !

DSCF0094DSCF0088

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ

Μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο τη  γνώση των εποχών  και την επαφή με τη φύση η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου το φθινόπωρο και στην αρχή του χειμώνα, με τη βοήθεια της συντονίστριας της ομάδας Κατερίνας  Λυμπεροπούλου, έφτιαξε χειροτεχνίες με φθινοπωρινά και χειμωνιάτικα δέντρα αντίστοιχα.

Συνδυάζοντας τη μάθηση με τη δημιουργία και τη δημιουργία με τη μάθηση, τα παιδιά ανακάλυψαν τις αλλαγές των δέντρων ανάλογα με τον κύκλο των εποχών.

Με τις χειροτεχνίες που έφτιαξαν αντίστοιχα , όχι μόνο έμαθαν αλλά και έζησαν συμβολικά τις αλλαγές των δέντρων ενώ οι όμορφες χειροτεχνίες ενθύμιο θα κρατάν ζωντανή αυτή την ξεχωριστή βιωματική μαθησιακή εμπειρία.

photos day care 083photos day care 110photos day care 120

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε η έναρξη των δραστηριοτήτων της ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

Η ομάδα είναι περισσότερο διαπολιτισμική από κάθε άλλη φορά με παιδιά από πολλές διαφορετικές χώρες όπως Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν,  Ιράκ, Συρία, Λετονία, Μπαγκλαντές, Ρουάντα, Κένυα, Τανζανία, Νιγηρία κ.α.

Οι παλιοί και νέοι μας φίλοι συναντήθηκαν με χαρά και έφτιαξαν μία όμορφη παρέα που μέσα από το παιχνίδι, τη μάθηση και πολλές δραστηριότητες με την καθοδήγηση της συντονίστριας Κατερίνας Λυμπεροπούλου, μέρα με τη μέρα ανακαλύπτουν νέα πράγματα και ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους μέσα από αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία.

Τελικά τα παιδιά μας διδάσκουν με τον καλύτερο τρόπο ως προς το πόσο απλά οι άνθρωποι μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς να δηλητηριαζόμαστε με αντιπαλότητες και διακρίσεις.

DSCF0014

DSCF0005

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 τα παιδιά προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης και Ενσωμάτωσης Προσφύγων Ε.Ε.Σ.  με τη βοήθεια του ανοιξιάτικου καιρού που μας προσέφερε ακόμα ο Νοέμβρης, επισκέφτηκαν το Εθνικό Κήπο.

Είχαν έτσι τη δυνατότητα να γνωρίσουν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αθήνας και να συνδυάσουν το παιχνίδι με την επαφή με τη φύση.

Ο ενθουσιασμός και η χαρά τους ήταν έκδηλη στην ανακάλυψη κάθε γωνιάς του Κήπου είτε ήταν τα φυτά , είτε τα ζώα, ψάρια, πτηνά είτε τα υπαίθρια παιχνίδια που υπάρχουν για τους μικρούς επισκέπτες.

Μετά από μια τόσο όμορφη εμπειρία δεν είναι παράξενο που στην επιστροφή τα παιδικά πρόσωπα έλαμπαν από χαρά όπως ο ήλιος αυτή την ηλιόλουστη ημέρα….

DSCF0029

DSCF0042

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή για το κλείσιμο  της χρονιάς της ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε κύματα, μικρά και μεγάλα ψάρια, χταπόδι και καρχαρίες και μέσα από βιωματικό τρόπο και σκετς εναρμονίστηκαν κυριολεκτικά με τον τίτλο της γιορτής που ήταν ¨ Η ζωή της θάλασσας ¨

Έδωσαν κάτι από τη δροσιά και την αέναη κίνηση της θαλάσσιας ζωής στη γιορτή και μας ταξίδεψαν σε πελάγη ομορφιάς, με τα ποιήματα , το χορό , τη μουσική και τις όμορφες ενδυμασίες τους ανάλογα με τους ρόλους που είχαν. Η γιορτή αυτή θα τους μείνει αξέχαστη αφού στο τέλος πήραν τις  αναμνηστικές χειροτεχνίες με το καδράκι που αντιστοιχούσε στο ρόλο τους και τη φωτογραφία τους.

Η χαρά για το μεγάλωμα και την εξέλιξη υπερέβη τη συγκίνηση και τη λύπη για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που θα συνεχίσουν στο νηπιαγωγείο με τις ευχές μας να είναι ¨ καλοτάξιδα ¨ στις νέες θάλασσες που ανοίγονται…..

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με  νοστιμιές από τις χώρες καταγωγής των παιδιών μαγειρεμένες από τις μητέρες.

Η λάμψη και η διάθεση του καλοκαιριού ας συνοδεύουν τα παιδιά κάθε στιγμή….

Κ Α Λ Ο    Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι   !

DSCF0414

DSCF0432

DSCF0441

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ

Η προετοιμασία της καλοκαιρινής γιορτής για το κλείσιμο  της χρονιάς της ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. εκτός από τις πρόβες για τα ποιήματα και τα μουσικοχορευτικά σκετσάκια , περιλάμβαναν μία ακόμα ζωντανή διεργασία που έσφυζε από  φαντασία, όρεξη και δημιουργικότητα.

Η συντονίστρια της ομάδας κα Λυμπεροπούλου Κατερίνα και η εθελόντρια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Λίνα Παγανοπούλου προετοίμασαν τις όμορφες στολές που θα έβαζαν τα παιδιά ανάλογα με το ρόλο που θα είχαν.

Επίσης συνέθεσαν και δημιούργησαν το υπέροχο σκηνικό που πλαισίωσε τη γιορτή με τον πιο αρμονικό τρόπο και έδωσε σε όσους παρακολούθησαν αίσθηση  και γεύση από  θάλασσα.

Τέλος η συντονίστρια της ομάδας κα Λυμπεροπούλου Κατερίνα καθοδήγησε τα παιδιά στο να ζωγραφίσουν τις πρωτότυπες χειροτεχνίες με σχέδια ψαριών,  που είχαν τις φωτογραφίες του κάθε παιδιού και τις οποίες πήραν σαν αναμνηστικά από τη γιορτή και την εκπαιδευτική χρονιά που τέλειωσε.

DSCF0352

DSCF0376

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 επισκέφτηκε το Πολυδύναμο Κέντρο ο εκπρόσωπος του Αυστριακού Ερυθρού Σταυρού κος Bernhard Schneider.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της χρηματοδότησης της λειτουργίας του Προγράμματος από τον Αυστριακό Ερυθρό Σταυρό μέσω της σχετικής πρωτοβουλίας από την  Πλατφόρμα  Ευρωπαϊκών Ερυθρών Σταυρών ( PERCO ) , σαν μια κίνηση αλληλεγγύης προς τον Ε.Ε.Σ. και τις δυσκολίες ως προς τη χρηματοδότηση του εν λόγω Προγράμματος, ειδικά μετά και την λήξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και των συναφών χρηματοδοτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο  κος Bernhard Schneider ήταν ο εμπνευστής και κύριος υποστηρικτής  της παραπάνω πρωτοβουλίας και τον ευχαριστούμε θερμά μαζί με τον Αυστριακό Ερυθρό Σταυρό και την Πλατφόρμα  Ευρωπαϊκών Ερυθρών Σταυρών ( PERCO ) για την έμπρακτη στάση αλληλεγγύης, εναρμονισμένη με το Πνεύμα και τις  Αρχές του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού.

φωτογραφία 2

DSCF0321

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό και χαρά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα διάφορα ήδη ζώων.

Τα παιδικά πρόσωπα φωτίζονταν από την έκπληξη και τη χαρά της ανακάλυψης .

Την παράσταση έκλεψε κυριολεκτικά η παράσταση των δελφινιών με το θαυμασμό που προκάλεσε το όμορφο πρόγραμμα αλλά και η ενημέρωση που γινόταν από την εκπαιδεύτρια  σχετικά με αυτό το αξιαγάπητο θηλαστικό.

Ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση  του Αττικού Πάρκου  για την κοινωνική ευαισθησία  καθώς και την ευγενική προσφορά της επίσκεψης στα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

DSC00529

DSC00519

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Τα παιδιά της ομάδας προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. αυτή την άνοιξη υποδέχτηκαν το Μάϊο κατασκευάζοντας χειροτεχνίες με λουλουδένια στεφάνια, με την καθοδήγηση της συντονίστριας Λυμπεροπούλου Κατερίνας και την πολύτιμη  βοήθεια της εθελόντριας του Τομέα Κοινωνικής  Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Λίνας Παγανοπούλου.

Όλη η διαδικασία της κατασκευής ήταν μια εμπειρία γεμάτη άνοιξη,  με πολλά χαμόγελα και ζωντάνια.

Έτσι το κάθε παιδί την Πρωτομαγιά είχε το δικό του λουλουδένιο στεφάνι για ανάμνηση και μια ευκαιρία να καταλάβει την έννοια αυτής της ξεχωριστής ημέρας με έναν ιδιαίτερα ευχάριστο βιωματικό τρόπο.

Μακάρι η άνοιξη να είναι πάντα στις καρδιές των παιδιών!

DSCF0193

DSCF0189

ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 

Και αυτό το Πασχα η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. εν όψει του Πασχα πήρε το καθιερωμένο  Πασχαλινό καλάθι με τα δωράκια και τις Πασχαλινές κάρτες.

Το καλάθι και τις κάρτες  επιμελήθηκε με ιδιαίτερο ζήλο και μεράκι όπως πάντα η υπεύθυνη συντονισμού της ομάδας κα Κατερίνα Λυμπεροπούλου με την πολύτιμη βοήθεια  της  εθελόντρια του Τομέα Κοινωνικής  Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Λίνα Παγανοπούλου.

Τα παιδιά από την πλευρά τους συμμετείχαν όλο χαρά στη διαδικασία της  βαφής των αβγών την οποία κυριολεκτικά απόλαυσαν.

Κάπως έτσι, στο κλείσιμο για τις Πασχαλινές διακοπές περίμενε το κάθε παιδί ένα όμορφο Πασχαλινό καλάθι με σοκολατένιο λαγουδάκι, κουλουράκια, κόκκινα αβγά  και μία κάρτα με ευχές.

Ευχές μας το Αναστάσιμο Πνεύμα να πλημμυρίζει τις ζωές όλων των παιδιών και όλου του κόσμου!

DSCF0171

DSCF0168

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ¨ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ¨

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκε τον παιδικό σταθμό  ¨Χαρούμενο Καστράκι ¨ στον Πειραιά και έζησε μια ημέρα γεμάτη όμορφες εκπλήξεις που διαδέχονταν η μία την άλλη.

Αρχικά, ο μελισσοκόμος κος Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος   μέσα από μία δια δραστική διεργασία μας εξοικείωσε με τη σημασία και τη ζωή των μελισσών που μας χαρίζουν ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της φύσης , το μέλι. Μέσα από πολύ ζωντανές φωτογραφίες τα παιδιά γνώρισαν τις μέλισσες και την κοινωνία τους.  Το εκπαιδευτικό μελίσσι με το διάφανο τζάμι, μας έβαλε στο ¨σπίτι ¨ των μελισσών και είδαμε ζωντανά πως δημιουργούν την κερήθρα.

Στη συνέχεια μάθαμε πως οι μέλισσες συμβάλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων μεταφέροντας τη γύρη από λουλούδι σε λουλούδι.

Τέλος το συναρπαστικό κομμάτι του πως συλλέγεται το μέλι έγινε με βιωματικό τρόπο όπου τα παιδιά με κατάλληλες ενδυμασίες μετατράπηκαν σε μελισσοκόμους και έκαναν εικονική συλλογή μελιού….

Η επόμενη όμορφη δραστηριότητα,  ήταν η  από κοινού σύνθεση των παιδιών του Πολυδύναμου και του Σταθμού σε κολλάζ με θέμα τι άλλο πιο επίκαιρο για τη στιγμή? Μελισσούλες.

Μετά από τόσο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες ήταν φυσικό να ανοίξει η όρεξη….., αλλά η Διευθύντρια  του Σταθμού κα Σουλτάνα Πλακάκη είχε φροντίσει να έχει μία ακόμα έκπληξη, προσφέροντας υπέροχα εδέσματα με ένα πλούσιο μπουφέ!

Στην αναχώρηση περίμενε  τα παιδιά μια ακόμα όμορφη έκπληξη με αναμνηστικά δώρα, σοκολάτες και από ένα βαζάκι μέλι.

Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αυτό που ζήσαμε στο ¨Χαρούμενο Καστράκι ¨ δεν ήταν μία εθιμοτυπική επίσκεψη αλλά μια διαπολιτισμική γιορτή, όπου τα παιδιά έγιναν ένα, έπαιξαν και συνεργάστηκαν μαζί και έδειξαν ότι τους ανθρώπους δεν τους χωρίζουν χρώματα, φυλές κ.λπ. αλλά στεγανά που βάζουν οι ίδιοι.

Ευχαριστούμε θερμά το ¨Χαρούμενο Καστράκι ¨ για την υπέροχη φιλοξενία και την κοινωνική της ευαισθησία και προσφορά  στα παιδιά του  Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

φωτογραφία 4 (4) φωτογραφία 4 (3)φωτογραφία 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ¨ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ¨

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκε την παιδική σκηνή Θέατρο Ακαδημία Πλάτωνος και παρακολούθησε την πετυχημένη παιδική παράσταση ¨ Η βασίλισσα του χιονιού ¨ .

Τα παιδιά απόλαυσαν με την ψυχή τους την όμορφη μουσική , το χορό, τα γεμάτα φως και χρώμα σκηνικά και κυρίως τα μηνύματα της παράστασης για τη δύναμη της αγάπης να νικάει το κακό.

Επίσης είχαν την ευκαιρία να βρεθούν με παιδιά από άλλα σχολεία της κοινότητας που επίσης παρακολούθησαν την παράσταση και να βιώσουν μια μοναδική διαπολιτισμική εμπειρία.

Ευχαριστούμε θερμά την παιδική σκηνή Θέατρο Ακαδημία Πλάτωνος για την κοινωνική της ευαισθησία και προσφορά  στα παιδιά του  Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. ως προς την παρακολούθηση της παράστασης.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν και στην εθελόντρια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Κατερίνα Μαστροκώστα, η οποία διαμεσολάβησε για την εξασφάλισης της εν λόγω ευγενικής χορηγίας.

photos apokries 2015 157

photos apokries 2015 226

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε την Αποκριάτικη γιορτή για την ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας  Κέντρου μας. Στο διάστημα πριν τη γιορτή, τα παιδιά με την  πολύτιμη βοήθεια της εθελόντριας του Τομέα Κοινωνική Πρόνοιας Ε.Ε.Σ κας Λίνας Παγανοπούλου , έφτιαξαν μάσκες ( τίγρη για τα αγόρια, γάτα για τα κορίτσια και φασουλή ) καθώς και χαρταετούς τα οποία απόλαυσαν στη γιορτή.

Ο χορός και το κέφι ξεχείλισαν και γέμισαν το χώρο ενώ τα παιδιά ζωντάνεψαν ήρωες μέσα από τις πολύ όμορφες ενδυμασίες τους.

Από τη γιορτή δεν έλειψαν εδέσματα και σνακ αφού  όπως λέει και ο λαός ¨ νηστικό αρκούδι δεν χορεύει ¨ …..

Ευχή μας, το κέφι και η ζωντάνια να συντροφεύουν όλα τα παιδιά κάθε μέρα….

photos apokries 2015 136

photos apokries 2015 048

photos apokries 2015 140

ΧΡΙΣΟΤΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για την ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας  Κέντρου μας.

Στη γιορτή είχαμε την τιμή και » είχαν την τύχη »  να  παραβρεθούν η απερχόμενη Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Δώρα Παπαδοπούλου  και ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού  ( I.F.R.C. ) κος Branimir Knezevic

Η γιορτή ήταν γεμάτη ξεχωριστές νότες χαράς που  ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους γονείς και ενθουσίασαν τα παιδιά.

Μαζί μας ήρθαν για λίγο τα παιδιά του 83ου  Νηπιαγωγείου  και  όλα τα παιδιά έγιναν μία όμορφη  παρέα που τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τη συνοδεία μουσικής από αρμόνιο.

Στη συνέχεια τα παιδιά του Κέντρου τραγούδησαν ακόμα περισσότερα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ¨ταξίδεψαν ¨ με ένα όμορφο χορευτικό στη μελωδία του What child is this.

Η ομορφιά όμως δε σταμάτησε εδώ….

Μετά από λίγο τα παιδιά γεμάτα λαχτάρα και ενθουσιασμό υποδέχτηκαν τον Άγιο Βασίλη που δεν τα ξέχασε και ήρθε να τους μοιράσει δώρα και κυρίως  χαρά  που δεν περιγράφεται με λόγια…..

Ξεχωριστή ανάμνηση για όλους οι χειροτεχνίες που είχαν φτιάξει τα παιδιά με τα ελαφάκια τις κάρτες και τον Άη   Βασίλη .

Το γιορτινό κλίμα είχε και άλλη συνέχεια με φαγητά και κουλουράκια που είχαμε φτιάξει με πολύ μεράκι και κυρίως αγάπη στο Κέντρο, ενώ ταυτόχρονα οι Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμιζαν το χώρο και τις ψυχές μικρών και μεγάλων που μοιραστήκαμε όλες αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Και του χρόνου λοιπόν με ακόμα περισσότερη όρεξη και ενθουσιασμό…!

DSCF0107


photos christmas 2014 068

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ

Στην περίοδο πριν τα Χριστούγεννα  η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας,  ετοιμάστηκαν να υποδεχτούν τις γιορτές με δική τους συμμετοχή φτιάχνοντας κάποιες ξεχωριστές χειροτεχνίες. Η εθελόντρια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Λίνα Παγανοπούλου συνέβαλε σημαντικά με την ικανότητα και την δεξιοτεχνία της στο να φτιαχτούν τα προαναφερόμενα , αλλά είχε πολύτιμους βοηθούς και  τα παιδιά της ομάδας.

Ο Άγιος Βασίλης και τα ελαφάκια είχαν την τιμητική τους με πολύ  όμορφες φιγούρες οι οποίες μοιράστηκαν κατά τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Από τις παραπάνω δημιουργίες δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν κάποιες Χριστουγεννιάτικες κάρτες φτιαγμένες επίσης με πολύ κέφι, όρεξη και φαντασία.

Ευχή μας,  η χαρά και το φως των γιορτών να συνοδεύουν όλα τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου!

photos christmas 2014 013

photos christmas 2014 033

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 Το Νοέμβρη η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από τη δράση  ¨Μαθαίνω τα φρούτα και τα λαχανικά ¨ και μέσα από τη ζωντάνια που προσφέρει η  βιωματική δραστηριότητα με χειροτεχνία, γνώρισε πιο καλά και έμαθε να ξεχωρίζει τα φρούτα από τα λαχανικά .

Τα παιδιά αυτή τη φορά είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν και να γευτούν  με ένα εντελώς ξεχωριστό τρόπο  τα εν λόγω δώρα της φύσης και αντίστοιχη φρεσκάδα εξέπεμπαν τα παιδικά προσωπάκια και γέλια….

DSCF0496

DSCF0498

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Τον Οκτώβρη η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από τη δράση ¨ Μαθαίνω να δημιουργώ με τα φύλλα του φθινοπώρου¨ είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την αλλαγή της φύσης το φθινόπωρο και να γνωρίσει τα φυλλοβόλα δέντρα μέσα από τα φύλλα τους.

Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα  να αξιοποιήσουν τα παραπάνω με τη σύνθεση και τη  δημιουργία  . Μέσα από τα παιδικά μάτια τα φύλλα απέκτησαν μορφή και ζωή και άφησαν υπέροχες αναμνήσεις  τα αντίστοιχα έργα των παιδιών.

DSCF0475

DSCF0472

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ¨ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ¨ 

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή  γιορτή για το κλείσιμο  της χρονιάς της ομάδας παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. .

Ο τίτλος της γιορτής ¨Τα χρώματα¨ , ταίριαξε απόλυτα με το πόσο ¨χρώμα¨ βγήκε  μέσα από τα ποιήματα, τα παιδικά τραγουδάκια , το χορό και τον όμορφο τρόπο που τα εξέφρασαν τα παιδιά.

Στο κλείσιμο της γιορτής, η υπέροχη χειροτεχνία της βαρκούλας στολισμένης με καραμέλες, συνόδεψε κάθε παιδί σαν μια γλυκιά ανάμνηση όλων αυτών που μοιράστηκε όλη τη χρονιά στην ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ καθώς και σαν μια ευχή για γλυκό καλοκαίρι.

Η χαρά και το γέλιο αναμείχτηκαν με τη συγκίνηση και τα δάκρυα για τον αποχαιρετισμό κάποιων παιδιών που θα πάνε στο νηπιαγωγείο.

Ξεχωριστά ευχάριστη νότα στο κλείσιμο  της γιορτής , έδωσαν τα φαγητά που είχαν ετοιμάσει οι μητέρες των παιδιών , με χαρακτηριστικές συνταγές και γεύσεις από τις χώρες καταγωγής τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 185

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 161

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ : ¨ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ¨ 

Ποιος θα ήταν καλύτερος τρόπος για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να γνωρίσει το καλοκαίρι και να εξοικειωθεί με τη θάλασσα και τα όντα της ?

Μέσα από τη δράση ¨Γνωρίζοντας τις εποχές¨ η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. ,  τον Ιούνιο 2014 με τον ερχομό του καλοκαιριού, ζωγράφισε, αυτοσχεδίασε και συνέθεσε ένα όμορφο έργο που περιλαμβάνει τα παραπάνω.

Το κέφι και η ζωντάνια , έσμιξαν με τη μάθηση, τη χαρά της ανακάλυψης και τη φαντασία.

Το ατομικό στοιχείο εμπλούτισε το ομαδικό και ταυτόχρονα αφομοιώθηκε από αυτό.

Όλα αυτά , πάντα με την πολύτιμη καθοδήγηση της συντονίστριας της ομάδας κας Κατερίνας  Λυμπεροπούλου.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει το καλό καλοκαίρι…

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 126

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προφύγων Ε.Ε.Σ. , με αφορμή τον ερχομό της άνοιξης , επισκέφτηκε το Διομήδειο Βοτανικό Κήπο.

Τα παιδιά είχαν  την πραγματικά ανοιξιάτικη εμπειρία να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν την αλλαγή της φύσης μέσα από την βιωματική επαφή με την πλούσια φύση του Διομήδειου Βοτανικόυ κήπου.

Στα αγνά παιδικά μάτια αποτυπώθηκε με τον πιο ζωντανό και φωτεινό  τρόπο η χαρά και η έκπληξη της ανακάλυψης της ανοιξιάτικης  φύσης , κάτι το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από την ξεναγό του χώρου και σχολιάστηκε πολύ θετικά .

Στην επίσκεψη , όπως και σε όλες αντίστοιχες εξωτερικές δραστηριότητες του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. , υπήρχε η πάντα πολύτιμη συνοδεία εθελόντριας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 434

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 383

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ¨ΣΠΕΙΡΑ ΣΠΕΙΡΑ ΜΕ ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ¨

Την  Κυριακή  23   Φεβρουαρίου 2014, η ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προφύγων Ε.Ε.Σ. παρακολούθησε  την επιτυχημένη παιδική παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη  ¨Σπείρα σπείρα με σπιρούνια ¨ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Τα παιδιά κυριολεκτικά απόλαυσαν την παράσταση και την ξεχωριστή αυτή εμπειρία που τους έδωσε την ευκαιρία για την επαφή και την εξοικείωση με το θέατρο.

Ευχαριστούμε θερμά τη θεατρική  ομάδα του Σταμάτη Κραουνάκη  ¨Σπείρα σπείρα¨  για την κοινωνική της ευαισθησία και προσφορά  στα παιδιά του  Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ. ως προς την παρακολούθηση της παράστασης.

Επίσης ευχαριστίες αξίζουν και στην εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κα Μαρίνα Σαπουντζάκη, η οποία διαμεσολάβησε για την εξασφάλισης της εν λόγω ευγενικής χορηγίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 210

ΔΡΑΣΗ   ¨ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ¨

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται για την ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας του Πολυδύναμου  Κέντρου Προσφύγων Ε.Ε.Σ., τον Ιανουάριο 2014 τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με μουσικά όργανα , μέσα από τη δράση ¨Γνωρίζοντας τα μουσικά όργανα¨.

Πρόκειται για μία από τις δράσεις που συνδυάζουν την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία με την ψυχοκινητική ανάπτυξη.

Μέσα από την κοινή και παγκόσμια γλώσσα της μουσικής, τα παιδιά έμαθαν, εκφράστηκαν, αλληλεπίδρασαν, και εξοικειώθηκαν με τα πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα καθώς επίσης και με το ρόλο του μαέστρου.

Όταν σμίγουν τα παραπάνω, η ομορφιά του αποτελέσματος δεν χωράει σε λόγια…..

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 023

Ήρθε το φθινόπωρο

Με αφορμή τον ερχομό του φθινοπώρου αποφασίσαμε να φτιάξουμε και εμείς το φθινοπωρινό δέντρο της τάξης μας. Σε προηγούμενη έξοδο μας με τα παιδιά στο πάρκο μαζέψαμε φθινοπωρινά φύλλα για δραστηριότητα αυτή. Μεγάλος ενθουσιασμός των παιδιών για τη δημιουργία τους. Μπράβο παιδάκια μας !!!!…

παιδιά 2012 114

Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί

Μεταφερθήκαμε με τη φαντασία μας στο δάσος, αφού μετατρέψαμε την τάξη μας σε δάσος, χρησιμοποιώντας καφέ πανιά σχηματίζοντας μονοπάτια και φθινοπωρινά φύλλα, ώστε να μπούμε στο κλίμα κάναμε ένα περίπατο μέσα στο δάσος.

Στον περίπατο συναντήσαμε ψιλά δέντρα, βροχή, αέρα, και ζώα του δάσους. Μια δραστηριότητα που ενθουσίασε τα παιδιά. τα παρότρυνε να συμμετέχουν ακόμα και τα πιο δειλά, αλλά τους έδωσε τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν!!  Ζήτω η περιπέτεια!!!…

παιδιά 2012 082

παιδιά 2012 125

Επίσκεψη στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Η ανάγκη των παιδιών να έρθουν σε επαφή με την φύση, μετά από όλες τις συζητήσεις που γίνονται  εντός του χώρου μας ώθησε στην πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε εκδρομή στο πάρκο  Αντώνης Τρίτσης. Έδωσε την ευκαιρία  στα παιδιά να δουν και να μυρίσουν την φύση, να μαζέψουν τα κουκουνάρια, να δουν και να ταΐσουν τις πάπιες, τα άλογα αλλά και να επισκεφθούν το χώρο με τα ερπετά.

παιδιά 2012 159

παιδιά 2012 172

Επαναδραστηριοποίηση Ομάδας Γυναικών

Επαναδραστηριοποιήθηκε η ομάδα γυναικών προσφύγων για τη φθινοπωρινή περίοδο!

Ήδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 η πρώτη συνάντηση, με τη συμμετοχή τόσο των γυναικών που δραστηριοποιούνταν στην ομάδα που λειτούργησε κατά τη διάρκεια του α΄εξαμήνου του 2012 όσο και νέων ενθουσιωδών μελών.

Το θέμα της πρώτης συνάντησης ήταν «Τα αντικείμενα που με συνδέουν με την πατρίδα μου κι έχουν ξεχωριστή σημασία για μένα». Καθώς η ομάδα είναι διαπολιτισμική κι εκπροσωπούνται πολλές διαφορετικές χώρες (Ιράκ, Μπουρούντι, Ινδία κ.ά.) και κουλτούρες, ο πλούτος που προέκυψε από τη συνάντηση ήταν μεγάλος. Κουρδικές φορεσιές, αντικείμενα με θρησκευτική αξία από το Ιράκ, φυλαχτά από την Ινδία που είχαν φέρει οι γυναίκες μαζί τους, αποτέλεσαν την αφορμή για μοίρασμα εμπειριών, συγκίνηση και κοντινότητα μεταξύ των γυναικών.

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται με ανυπομονησία!