ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ( TRAFFICKING ) ΣΤΗ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ

      Η  Εκπαιδευτική συνάντηση του  Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη των Αιτούντων Άσυλο και των Θυμάτων εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων SaviaV,  το οποίο πραγματοποιήθηκε στο  Μιλάνο στις 12- 13 Ιουνίου 2012, είχε στόχο την παρουσίαση προγραμμάτων και μεθόδων αντιμετώπισης, του φαινομένου της  εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων ( trafficking )  και των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη  την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των θυμάτων trafficking στην ευρύτερη περιφέρεια  της Λομβαρδίας.

Δεδομένου ότι το φαινόμενο της  εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων έχει αλλάξει σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή μέσω της οποίας εκδηλωνόταν,  όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση ανθρώπων  και αφορά πλέον  σημαντικό αριθμό ανθρώπων που είναι θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης, η ανάγκη για πιο σύνθετα μοντέλα παρέμβασης ως προς την αποκατάσταση είναι εμφανής και αποτυπώθηκε στα προγράμματα που παρουσιάστηκαν και που ακολουθούν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ . ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομικό πλαίσιο της περιφέρειας Λομβαρδίας ως προς την προώθηση μειονεκτούντων ατόμων στην απασχόληση.  Συγκεκριμένα:

 • Τον  Περιφερειακό Νόμο 22/2006 που προωθεί την προστασία της απασχόλησης ιδιαίτερα για τα ευπαθή άτομα και τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Τον  Περιφερειακό Νόμο 13/2003 που προωθεί την πρόσβαση μειονεκτούντων και ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εργασία.
 • Τον  Περιφερειακό Νόμο 8/2005 που προωθεί την επαγγελματική ενσωμάτωση παραβατικών ατόμων που κρατήθηκαν  λόγω ειδικών περιπτώσεων, όπως η εμπλοκή σε δραστηριότητες σαν θύματα trafficking.
 • Τον  Εθνικό Νόμο 68/99 σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες υποχρεώνονται να απασχολούν ένα ελάχιστο ποσοστό κοινωνικά ευάλωτων ατόμων.

Στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας στην αγορά εργασίας καθώς και η ενδυνάμωση της προστασίας και της σταθερότητας της απασχόλησης, με την αντίστοιχη μείωση των παραγόντων που ευνοούν τον αποκλεισμό.

Οι εν λόγω δυνατότητες επιδιώκονται μέσα από προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης  καθώς και επανένταξης στην απασχόληση. Δίνεται όμως έμφαση στην προσωποποίηση της επανεκπαίδευσης  ώστε να οδηγεί στην επαγγελματική επανένταξη και όχι να λειτουργεί σαν μια πρόσκαιρη διεκπεραιωτική  λύση.

Επιπρόσθετα δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις,  με την επιδότηση εργοδοτών οι οποίοι απασχολούν άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και ηλικίες π.χ. ανώ των 45 ετών.

FONDAZIONE S. CARLO

 Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός  FONDAZIONE S. CARLO, είναι ένας από τους φορείς που υλοποιούν προγράμματα για την επαγγελματική ενσωμάτωση γυναικών που έχουν πέσει θύματα trafficking.

Τα υλοποιούμενα προγράμματα  περιλαμβάνουν:

 • Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Παροχή ενημερωτικών υπηρεσιών ως προς τη διεκδίκηση απασχόλησης όπως κατευθύνσεις,  μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική.
 • Οικονομική  υποστήριξη των εκπαιδευόμενων.

Η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται στα αντικείμενα της εστίασης και της κομμωτικής.

Βασικές παράμετροι της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας είναι:

 • Η σύντομη διάρκεια των μαθημάτων που υλοποιούνται σε 170 – 190 ώρες, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους και απόκτηση  αρχικής επαφής με το αντικείμενο απασχόλησης.
 • Σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με δίκτυο υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των εξυπηρετούμενων γυναικών.
 • Αξιοποίηση διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης.
 • Εμπλοκή εταιριών στην εκπαιδευτική και πρακτική διαδικασία.
 • Κάλυψη των εξόδων παρακολούθησης. Στις εξυπηρετούμενες δίνεται η δυνατότητα για λήψη δανείου με στόχο την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης, του οποίου την αποπληρωμή μπορούν  να κάνουν με δόσεις αφού πρώτα βρουν κάποια δουλειά.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής:

 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας διεκδίκησης  εργασιακής  σχέσης.
 • Η απόκτηση επαγγελματικής εξειδίκευσης που μπορεί να αξιοποιηθεί στην αγορά εργασίας.
 • Η επεξεργασία και επίλυση  διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Η επίτευξη της υλοποίησης ενός εξατομικευμένου εργασιακού  πλάνου.

Προβλήματα ως προς την παρακολούθηση της κατάρτισης και την εξέλιξή της αποτέλεσαν, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η έλλειψη  επαγγελματικής εμπειρίας, προσωπικά προβλήματα όπως χρήση ουσιών, εγκυμοσύνη κ.α., η σημαντική μεσολάβηση χρόνου από την απόκτηση κοινωνικής προστασίας μέχρι την απόκτηση προσωπικής αυτονόμησης καθώς και η τρέχουσα οικονομική κρίση, σε μια όλο και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

ΔΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ Donne in Volo ¨

Το Πρόγραμμα ¨ Donne in Volo ¨ υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός δικτύου συνεργασίας  8 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τον Ιούλιο 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ¨ Via vai. Dalla strada al integrazione ¨

 

Το Πρόγραμμα  ¨ Via vai. Dalla strada al integrazione ¨ υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός δικτύου συνεργασίας 5 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από τον Ιανουάριο 2009 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας των   προαναφερθέντων  προγραμμάτων,  δόθηκε έμφαση στην εξατομικευμένη παρέμβαση και αξιοποιήθηκε η τυχόν αποκτηθείσα επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια παραμονής στην Ιταλία,  καθώς και αυτή που είχε ήδη το άτομο από τη χώρα καταγωγής του.

Η παρέμβαση ως προς την υποστήριξη των θυμάτων trafficking υλοποιείται μέσα από τα εξής στάδια:

 • Προσέγγιση ατόμων που είναι θύματα trafficking, στα πλαίσια της λειτουργίας κινητών μονάδων που δραστηριοποιούνται στο δρόμο. Πληροφόρηση των ατόμων για τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε προγράμματα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και προσανατολισμός τους ως προς αυτές.
 • Παροχή δυνατότητας για φιλοξενία σε σχετικές δομές,  ειδικά σχεδιασμένες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών .

Η εν λόγω φιλοξενία, ξεκινάει με τη φιλοξενία έκτακτης ανάγκης διάρκειας μέχρι 30 ημέρες, ακολουθεί η φάση της πρώτης  υποδοχής σε κοινοτικές δομές,  με διάρκεια μέχρι 8 μήνες και ολοκληρώνεται με τη φάση δεύτερης υποδοχής, με τη διαμονή σε κοινά ημιαυτόνομα  διαμερίσματα που διαρκεί μέχρι 1 χρόνο.

Κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων περιόδων φιλοξενίας, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, νομική υποστήριξη καθώς και οικονομική υποστήριξη με τη μορφή μικρών δανείων για την κάλυψη των βασικών ατομικών αναγκών.

Επίσης υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ως προς την   επίτευξη της επαν – ένταξης των εξυπηρετούμενων στην αγορά εργασίας , μέσα από τις ακόλουθες φάσεις:

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την παροχή κάποιας επαγγελματικής πιστοποίησης όταν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία, ή /και την επαγγελματική κατάρτιση.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την ενεργό αναζήτηση εργασίας, αξιοποιώντας μεθόδους όπως η κατάρτιση βιογραφικού σημειώματος, η αναζήτηση πηγών εύρεσης εργασίας, η προσέγγιση εργοδοτών και η προετοιμασία για την συνέντευξη.

Η τρίτη φάση  που αφορά το μετά την εύρεση εργασίας. Περιλαμβάνει την ενημέρωση σε σχέση με τις εργασιακές συμβάσεις, την μισθοδοσία, τις εργασιακές σχέσεις και τη διαχείριση του εισοδήματος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  περιλαμβάνουν επίσης:

 • Παροχή πληροφόρησης και προσανατολισμού, ως προς προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και την απόκτηση καθεστώτος νόμιμης διαμονής .
 • Δημιουργία επιπλέον προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
 • Σχεδιασμός περεταίρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης.
 • Συλλογή πληροφόρησης και γνώσης σε σχέση με το trafficking  (πορνεία , εργασιακή εκμετάλλευση ), με στόχο την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, της εξάπλωσής του και κατά προέκταση της αντιμετώπισής του.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας ως προς το trafficking,  μέσα από την υλοποίηση δράσεων στην ευρύτερη κοινότητα.
 • Ενέργειες ενδυνάμωσης της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργασίας.

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα  προγράμματα και δομές, είχαμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε και άμεση εμπειρία, επισκεπτόμενοι το σχετικό τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας Διοίκησης  της Περιφέρειας Λομβαρδίας, καθώς και μία από τις δομές της Κάριτας , που αποτελεί ένα από τους συνεργαζόμενους φορείς στο πρόγραμμα  ¨ Via vai. Dalla strada al integrazione ¨.

ΜΙΛΑΝΟ , ΙΤΑΛΙΑ

12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Μ. ΚΑΝΑΚΗΣ

Advertisements
Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: