Category Archives: Βιώματα, εμπειρίες, απόψεις

Ομάδες παιδιών και γονέων δουλεύουν βιωματικά την έννοια της διαφορετικότητας στο σχολείο

 

Η διαφορετικότητα, κυρίως από την πλευρά της εθνικής καταγωγής,  αποτέλεσε το αντικείμενο με το οποίο δούλεψαν βιωματικά οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού, στο 11ο και στο 53ο  δημοτικό σχολείο της περιοχής  του Αγίου Νικολάου Αχαρνών καθώς και οι γονείς των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2011.

Με την καθοδήγηση εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων και την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς  είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τη δημιουργικότητά τους για να επεξεργαστούν το θέμα της διαφορετικότητας που σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ!

 

Τι είναι η ειρήνη

Τι είναι η ειρήνη ρωτήσαμε τα παιδιά πού έρχονται στο Κέντρο και ιδού μερικές από τις υπέροχες πραγματικά απαντήσεις τους!

  • Ποτέ δεν πολεμάει
  • Είναι για μας ένας θεός, ένα φαγητό
  • Το φως μας, ο ήλιος μας, σοφία και ησυχία
  • Η καρδιά, η ψυχή, ένα αστέρι
  • Λουλούδι που χορεύει στο σπίτι
  • Ένα βιβλίο που όλα τα παιδιά έχουν διαβάσει
  • Ένας ουρανός που κοιτάει τους ανθρώπους
  • Κλαδί της ελιάς
  • Είναι 8 χρονών και δεν μεγαλώνει ποτέ
  • Είναι ένα πουλί, ένα περιστέρι, ένας χαρταετός

Η διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Αναγκαίο κακό ή δύναμη ανάπτυξης?

Οι σημερινές εταιρείες λειτουργούν σ’ ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η αγορά είναι πλέον διεθνοποιημένη και ανταγωνιστική, επηρεαζόμενη από πολιτικοοικονομικά γεγονότα. Καθώς μια εταιρία μπορεί να προσελκύει πελατεία απ’ όλο τον κόσμο, τα προϊόντα της οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες διαφορετικών ανθρώπων. Η εξέλιξη αυτή είναι μια πρόκληση για τις εταιρείες. Τις αναγκάζει να είναι ανοιχτές σε νέα μηνύματα και προκλήσεις, τις υποχρεώνει να αξιοποιούν πρότερες γνώσεις και να εισαγάγουν καινοτόμες ιδέες και στρατηγικές.

Ενώ το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας στον εργασιακό χώρο εντείνεται, η πολιτική στις προσλήψεις, τα πρότυπα και οι στάσεις των επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι προσαρμοσμένα σε ομοιογενείς ομάδες εργαζομένων. Τα άτυπα συστήματα καθορίζουν συχνά επιλογές, αποφάσεις και συνεργασίες. Σήμερα πολλές ικανότητες και γνώσεις χάνονται διότι οι άνθρωποι, είτε είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, είτε δεν αξιοποιούνται στο βαθμό ή με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Σε σύγχρονα δημοκρατικά κράτη οι ανισότητες και οι διακρίσεις καταπολεμούνται μέσω της νομοθεσίας. Λίγο ή πολύ, όλοι συμφωνούν ότι η πρακτική των διακρίσεων είναι ηθικά μεμπτή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο αποκλεισμός δημιουργεί ανασφάλεια, ανισότητα και συγκρούσεις. Παρόλα αυτά, η αρχή της διαφορετικότητας, ως σύστημα αρχών και αξιών, έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη και την κερδοφορία κάθε εταιρείας.

H νέα αυτή φιλοσοφία είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης καινοτόμων σκέψεων και βελτίωσης της δυναμικής της εταιρείας. Διευρύνει την πρόσβαση στην αγορά, προσελκύσει νέες κατηγορίες πελατών και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Έμμεσα,  μια εταιρεία που προωθεί την αρχή της διαφορετικότητας μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της και να μειώσει τα έξοδα που θα διέθετε για την προβολή της μέσω της διαφήμισης. 

 Βασιζόμενοι στην πολύπλευρη και πολυετή εμπειρία που έχει συλλεχθεί στο γραφείο εργασίας του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχουμε διαπιστώσει πως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εργοδοτών διάκειται θετικά στο ενδεχόμενο πρόσληψης ενός ατόμου διαφορετικής εθνικότητας, φυλής, θρησκείας ή κουλτούρας. Η διαχείριση της διαφορετικότητας είναι, όμως, κάτι ευρύτερο. Δεν αρκεί να είμαστε κατά των διακρίσεων.

Η αναγνώριση του δικαιώματος στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία πρέπει να ενσωματωθεί όχι μόνο σε όλο το φάσμα των διαδικασιών, στρατηγικών και δράσεων της εταιρείας, αλλά και στην εταιρική της κουλτούρα. Ο συστηματικός σεβασμός της παραπάνω αρχής συμβάλλει στη δημιουργία ενός ανοιχτού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι είναι πρωτοπόροι, υπεύθυνοι, δραστήριοι, ενεργητικοί, φιλομαθείς, φορείς καινοτομιών και πρωτοβουλιών.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη. Το γραφείο εργασίας πραγματοποιεί πολλές παραπομπές ανέργων προσφύγων σε εργοδότες. Από τη δεύτερη επαφή που ακολουθεί, όμως, φαίνεται ότι οι δυσκολίες που προκύπτουν συχνά αντιμετωπίζονται ως προσωπικό ζήτημα του υποψηφίου εργαζομένου ή ως εθνική ιδιομορφία και ιδιαιτερότητα. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις αυξημένες ανάγκες των προσφύγων σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι εργοδότες τελικώς αποθαρρύνονται να απασχολήσουν τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Εύκολα διαπιστώνει κανείς την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρων και ρεαλιστικών στόχων, αλλά και μιας δυναμικής ηγεσίας που δεν θα φοβηθεί να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις δυσκολίες που θα ανακύψουν, ούτε θα διστάσει να συγκρουστεί με κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες. Αντίθετα, θα επιδιώξει να αντλήσει διδάγματα που θα την θωρακίσουν με πίστη και σύνεση για το μέλλον εξασφαλίζοντας της σταθερό βηματισμό στο ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Άλλωστε, η δυνατότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο της εργασίας δεν είναι απλά ζητούμενη ή επιθυμητή, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η εναρμόνιση του ανθρώπου προς τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα σηματοδοτεί τη λειτουργία ομάδας που μπορεί να επιτυγχάνει στόχους και να υπερβαίνει εμπόδια.